Apolipoprotein C-I, CT(Apolipoprotein CI, Apo C-I, Apo CI, ApoC-I, APO C1, APOC1, APO-C1, APOC-1) [Apolipoprotein C-I(Apolipoprotein CI, Apo C-I, Apo CI, ApoC-I, APO C1, APOC1, APO-C1, APOC-1)]

Product information

Size

NA

Catalog number

MBS627989

Price

5 EUR

More information

Products_type

Antibody

Reactivity

Human